Vítejte v elektronickém vzdělávacím nástroji PRÁVO PRO FIRMY!

Nástroj vznikl v rámci projektu „Právo pro firmy“ (reg. č. CZ.1.07/3.2.05/03.0048). Projekt realizovala společnost Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. spolu s partnerem VIA EDUCA s.r.o. od 1. března 2012 do 30. listopadu 2013.

V době realizace projektu i tvorby zdrojových výukových materiálů vrcholily práce na rekodifikaci českého civilního práva. Vskutku revoluční změny postihly po nabytí účinnosti zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník celou českou společnost. A přirozeně se významně dotkly i oblastí pokrývaných naším projektem. V rámci udržitelnosti projektu, která se prakticky kryla s nabytím účinnosti nové právní úpravy a derogací celé řady původních právních předpisů, byl realizační tým postaven před nesnadný úkol - sladit vzdělávací nástroj s novou právní úpravou.

Realizační tým projektu proto komplexně přepracoval prakticky všecha témata v modulech Občanské právo a Obchodní právo. V návaznosti byly přepracovány také testovací otázky těchto modulů tak, aby odpovídaly aktuálně účinné právní úpravě.

Jelikož předchozí právní úprava zůstává platná pro právní vztahy vzešlé z této právní úpravy (vztahy vzniklé před 1.1.2014), ponecháváme mezi studijními materiály se zřetelným označením i tyto studijní podklady. 

V rámci studijních materiálů v modulech Občanské právo a Obchodní právo je proto vždy uvedeno, k jakému datu (právnímu stavu) je problematika zpracována. Pro cílovou skupinu je tak připraven skutečně komplexní vzdělávací nástroj, který shrnuje turbulentní vývoj českého právního řádu.

Věříme, že účastníkům dalšího vzdělávání přinese připravený e-learningový kurz mnoho nových a praktických znalostí. E-learningová forma vzdělávání je i pro fázi udržitelnosti dostupná zdarma. Po snadné registraci se jí může zúčastnit jakýkoliv zájemce. V případě zájmu o prezenční část výuky nás neváhejte kontaktovat.

 


V rámci projektu vznikly výukové moduly z oblastí:

  • trestní právo
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • pracovní právo

Kromě teoretické části obsahují jednotlivé moduly také konkrétní praktické příklady a v neposlední řadě také případové studie, které se obsáhleji věnují konkrétním situacím a možnostem jejich řešení. Tato část tak vnáší do vytvořených výukových materiálů pohled na praktickou stránku aplikace práva v podniku.

Projekt je zacílen na zástupce malých a středních podniků především v Olomouckém kraji, kteří v podniku zastávají funkci vedoucích pracovníků či pracovníků zodpovědných za sjednávání smluv, řízení zakázek a koordinaci řídících procesů. Takoví zástupci mají v podniku velkou zodpovědnost, ačkoliv často nejsou odborníky na oblast práva.